ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Erməni araşdırmaları elmi - tədqiqat və tədris Mərkəzi

Erməni araşdırmaları Elmi Tədqiqat Laboratoriyası 2012 - ci ilin fevralın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin rektoru A. M. Məhərəmovun R-22 saylı əmrinə əsasən Tarix fakültəsinin "Qafqaz xalqlar tarixi" kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən - "Erməni araşdırmaları elmi tədqiqat laboratoriyası"-nın adı və tabeçiliyi dəyişdirilərək fakültəsinin nəzdində müstəqil fəaliyyət göstərən "Erməni araşdırmaları elmi - tədqiqat və tədris Mərkəzi" kimi formalaşmağa və ona elmi rəhbərlik tarix fakültəsinin dekanına həvalə edib.

Erməni araşdırmaları  təşkil olunması olduqça vacib bir zərurətdən yaradılmışdır. Belə ki, erməni xalqının mənşəyinin, tarixinin və tarixşünaslığın hərtərəfli və obyektiv araşdırılması, erməni iddialarının üçün çox aktual və olduqça gərəklidir. Yarandığı gündən laboratoriyada ermənişunaslıqla bağlı müəyyən işlər görülməkdədir. Ermənlərin "Böyük Ermənistan" xülyalarının yaranmasının tarixi köklərini, onların bu istiqamətdə həyata keçirdikləri işləri araşdırmaq və onların bu istiqamətdə həyata keçirdikləri işləri tədqiq edib  Qafqazda ərazi iddialarının əssasız olduğunu elmi cəhətdən sübut etmək laboratoriyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindədir.

Gələcəkdə də araşdırmaların aparılması və geniş ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində işlər həyata keçiriləcəkdir.

İsmayıl Tanrıverdi Aslan oğlu. böyük elmi işçisi

Qəhrəmanov Elgün Söhbət oğlu elmi işçisi

Bookmark and Share