ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

ELMİ ŞURA

Elmi Şura

Fəaliyyəti

  • Tarix Fakültəsinin Elmi Şurasının fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin rektorluğunun sərəncamlarının yerinə yetirilməsindən, rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıq və sərəncamları həyata keçirməkdən, müsabiqə yolu ilə boş olan yerləri gizli səsvermə ilə tutmaqdan, aspirant və magistrlərin mövzularını təsdiq etməkdən aspirant və dissertantları attestasiyadan keçirməkdən, tədris yüklərini təsdiq etməkdən və s. ibarətdir.

prof. Haciyev S. T.- Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

dos. Rzayev A. Ə. - dekan, sədr

dos. Nəbiyev B -  dekan müavini, sədr müavini

prof. Dadaşov Ə. N. - dekan müavini, üzv

dos. Osmanlı M. P. - dekan müavini, üzv

prof. Suleymanova S. Y. - dekan müavini üzv

prof. Mehdiyeva N. C. - Tədris Metodik Şuranın sədri, üzv

prof. Mahmudov Y. M. - kafedra müdiri, üzv

prof. Muxtarova Ə. İ. - kafedra müdiri üzv

prof. Fətəliyev M. B. - kafedra müdiri, üzv

prof. İsmayılzadə Q. S. - kafedra müdiri üzv

prof. İsgəndərov A. C. - kafedra müdiri, üzv

prof Hüseynova İ. M. - kafedra müdiri, üzv

dos. Abdullayev M. Q. - kafedra müdiri. üzv.

prof. Zeynalov İ. X. üzv

prof. İbrahimli F. F. üzv.

prof. Məmmədov İ. M. üzv

dos. Baxışov M. Ə. üzv.

dos. Avşarova İ. N. üzv

dos. Aslanov R. B. üzv.

dos. Davudov Q. Ş. üzv

dos. Şabiyev B. Ş. üzv.

dos. Hüseyinli R. S. üzv

dos. Qasımova S. B. üzv

dos Əliyeva F. K. üzv

dos Cəlilov A. H. üzv

dos. Qurbanov R. O. üzv

dos. Məmmədova K. H. üzv

Məmmədov İ. C. - baş elmi işçi, üzv

Novruzova G. T. - baş elmi işçi, üzv

Qasımova A. B. - Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri. üzv

Babazadə R. İ. Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri üzv

Kərimli F. F. - Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv

 

Üzvləri

Bookmark and Share