ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ELMİ ŞURA

Elmi Şura

Fəaliyyəti

  • Tarix Fakültəsinin Elmi Şurasının fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin rektorluğunun sərəncamlarının yerinə yetirilməsindən, rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıq və sərəncamları həyata keçirməkdən, müsabiqə yolu ilə boş olan yerləri gizli səsvermə ilə tutmaqdan, aspirant və magistrlərin mövzularını təsdiq etməkdən aspirant və dissertantları attestasiyadan keçirməkdən, tədris yüklərini təsdiq etməkdən və s. ibarətdir.

prof. Haciyev S. T.- Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

dos. Rzayev A. Ə. - dekan, sədr

dos. Nəbiyev B -  dekan müavini, sədr müavini

prof. Dadaşov Ə. N. - dekan müavini, üzv

dos.Abdullayev M.Q.-kafedra üzv. tədris metodik şurasının sədri

prof. Suleymanova S. Y. - dekan müavini üzv

dos. Baxışov M.Ə. üzv

prof. Mehdiyeva N. C. - üzv

prof. Mahmudov Y. M. - kafedra müdiri, üzv

prof. Muxtarova Ə. İ. - kafedra müdiri üzv

prof. Fətəliyev M. B. - kafedra müdiri, üzv

prof. İsmayılzadə Q. S. - kafedra müdiri üzv

prof. İsgəndərov A. C. - kafedra müdiri, üzv

prof Hüseynova İ. M. - kafedra müdiri, üzv

dos. Osmanlı M.P. - üzv

prof. Zeynalov İ. X. üzv

prof. İbrahimli F. F. üzv.

prof. Məmmədov İ. M. üzv

dos. Avşarova İ. N. üzv

dos. Aslanov R. B. üzv.

dos. Davudov Q. Ş. üzv

dos. Şabiyev B. Ş. üzv.

dos. Hüseyinli R. S. üzv

dos. Qasımova S. B. üzv

dos Əliyeva F. K. üzv

dos Cəlilov A. H. üzv

dos. Qurbanov R. O. üzv

dos. Məmmədova K. H. üzv

Məmmədov İ. C. - baş elmi işçi, üzv

Kərimova A.P. - Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri. üzv

Tağızadə Ə.Z. - Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri üzv

Tağızadə İ.G. - Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv

 

Üzvləri

Bookmark and Share