ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Dadaşov Əmrah

Əmrah Nemət oğlu Dadaşov

Tarix elmləri doktoru, dekan müavini, Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının professoru
Tel:Tel:(+99412) 451-15-37 / (+99412) 439-11-17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu ildə Bakının Balaxanı qəsəbəsində anadan olmuşdur.
 • Qəsəbədəki 204 saylı orta məktəbi bitirmişdir
 • 1960-1963-cü illərdə ordu sıralarında hərbi xidmət etmişdir
 • 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universitetini) bitirib
 • Namizədlik dissertasiyası – «Azərbaycan ərazisində paleometal dövründə əkinçilik istehsalı». 1986-cı il.
 • Doktorluq dissertasiyası – «Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı». 2004-cü il

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1967-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hərbi kafedrasında, 1968-ci ildən isə universitetin Tarix fakültəsi Ümumi tarix kafedrasında laborant, 1981-ci ildən indiyədək isə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasında işləyir
 • Kafedranın professorudur
 • Qədim Şərq və Antik tarix fənlərini tədris edir
 • Magistraturada 2 problem üzrə kurs oxuyur
 • 100-dən çox məqalənin, 3 monoqrafiyanın, üç kitabın müəllifidir
 • Rektorluğun tərəfindən BDU-nun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etdiyinə görə 9 dəfə təşəkkür almışdır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Paleometal dövrü əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Sankt-Peterburqda, Kiyevdə, Vülnüsdə, Tbilisidə və sairə yerlərdə keçirilən Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «К вопросу об изучении остатков древних злаковых растений периода палеометалла Азербайджана», - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003, №2
 • «Обзор скотоводческой экономики периода палеометалла», - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003, №3.
 • «Основные археологические источники по изучению древнего скотоводческого хозяйства Азербайджана».- Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003, №4.
 • «Древнейшие земледельческие орудия в историографии Азербайджана» - Tarix və onun problemləri», 2003, №2
 • «Основные археологические источники по изучению древнего скотоводческого хозяйства Азербайджана» . – Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2004, №1
 • «О проблемах возникновения ранних форм производства» - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2006, №4

KİTABLAR

 • Земледельческое производство эпохи палеометалла на территории Азербайджана (тысячелетие до н.э.). Baku, 1991.
 • Скотоводческо-земледельческая экономика обществ палеометалла на территории Азербайджана. Baku, 2003
 • Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı». Bakı, 2008
Bookmark and Share