ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

CUMHURİYETE GİDEN YOL: 100 (BAKÜ, AZERBAYCAN)

Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinin Menbeşünaslık, tarihşünaslık ve Metodika bölümü'nde 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde "Cumhuriyete giden Yol: 100" konulu Uluslararası Bilimsel Konferans düzenlenecektir.


Esasları XIX yüzyılın aydınları tarafından konulan ulusal uyanış düşüncelerini "İstiklal deklarasyonu" ile gerçekleştiren, 23 aylık varlığı ile Türk - İslam dünyasında ilk demokratik, hukuki ve laik devlet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tarihinin her sayfası tüm Türk dünyası için gurur kaynağıdır. Azerbaycan Cumhuriyetine giden yol çok zor ve meşakkatli olmuştur, bunun yanısıra milli trajedilerle izlensede bu tarih milli kimlik hafızasının oluşumunda müstesna önem arz etmektedir.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulması, ulusal devlet quruculuğunun tesisi ve halkımızın bağımsızlığının sağlanmasında vazgeçilmez katkıları olan, halkının özgür geleceği için mülteci hayatı yaşayan, hatta canlarını feda eden M.E.Resulzadenin, A.Topçubaşovun, F.Hoyskinin, N.Yusufbeylinin, H.Hasmemmedovun, S.Mehmandarovun, A.Sefikürdskinin, M.Hacınskinin ve diğerlerinin çok büyük rolü olmuştur. Tarih araştırmalarında uzunca bir süre Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi "baskı" dönemi olarak sunuldu, gerçek tarihimiz saptırıldı. Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım, "iç savaş", "sınıf mücadelesi", Bakü Halk Komiserleri Konseyi temsilcileri "ulusal kahramanlar" ama cumhuriyet liderleri ise "halkın düşmanı" olarak gösterildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti uzun süre “hüsusile gizli” grifi ile araştırılması yasak edilmesine rağmen, 18 Ekim 1991'de devletimiz ikinci kez bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yasal-siyasi değeri ve vatandaşlığını geri kazandı. Konferansın amacı, bu döneme ait sosyal-politik ve kültürel süreçlerin gözden geçirilmesini içeren kaynaklara objektif ve tarafsız bir bakış sağlamaktan ibarettir.
Sayın Bilim İnsanları, Sizleri bu konferansta görmekten memnun oluruz ve araştırmalarınızla Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne büyük katkıda bulunacağınıza inanıyoruz.

Konferansın amacı, yeniden odaklanma ve tarafsız araştırma amacıyla bu tarihi çağın sosyo-politik ve kültürel süreçleri hakkında objektif.

Konferansın Bilimsel ve Organizasyon Komitesi
Önemli tarihler:

Konferansın ilanı - 28 Aralık 2017

Son başvuru tarihi (Özet gönderim son tarihi)- 31 Ocak, 2018

Kabul edilen bildirilerin duyurulması – 06 Mart 2018

Tam metnin gönderilmesi için son tarih - 25 Mart 2018

Programın duyurusu - 31 Mart 2018

Konferans tarihi - 12-13 Nisan 2018

Konferans Yeri: Bakü Devlet Üniversitesi Konferans Salonu, Bakü Şehri, Azerbaycan


Konferans konuları:

1. 1918-1920'de Türk-Müslüman nüfusa karşı işlenen soykırım tarihi ve tarih yazımı

- Yirminci yüzyılın başında Azerbaycanlılara karşı katliamlar, sebepler ve sonuçlar

- Azerbaycanlılara karşı katliamın tarih yazımı

- Azerbaycanlılara karşı yapılan tarihi katliyamların tarihi açıdan araştırılması ve öğretilmesi

- 1918-1920 yıllarda Sovyet döneminde Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırımın incelenmesi

- 1918-1920'lerde Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırımın Mülteci Tarihçiliği'nde incelenmesi

- 1918-1920'de mülteci literatüründe Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım üzerine yapılan çalışmalar

- 1918-1920'de yabancı yazarların gözünde Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

- Çağdaş dönem ve araştırmacıların çalışmalarında 1918-1920 döneminde Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

2. Kültür ve sanat dünyasında Türk-Müslüman soykırımının yansıması

- Türk Müslümanların Edebiyatında Soykırım Yansımaları

- Müzikte Soykırım

- Filmlerde (Sinemada) Soykırım

3. 1918'de Azerbaycanlılara karşı soykırım organizatörleri

- Bakü Halk Komiserleri Sovyetinin Antitürk Politikası ve Sonuçları

4. Süreli yayınlarda Türk-Müslüman soykırımı

- 1918-1920'de Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım yabancı medyada

- Yerel medyada

- Çağdaş medyada

5. 1918-1920 yıllarında eyaletlerde Azerbaycanlılara yönelik katliamlar

- Mart 1918'de Bakü'de soykırım

- 1918'de Shamakhi'de soykırım

- 1918'de Guba soykırımı

- 1918-1920'de Nahçıvan soykırımı

- 1918-1919'da Lankaranda Azerbaycanlılara karşı soykırım

- 1918-1920'de Zangezur olayında Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

- 1918-1920'de Karabağ bölgesinde Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

- 1918-1920'de Gence`de soykırım

6. 1918-1920 yıllarında Türk-Müslüman nüfusa karşı gerçekleştirilen soykırımın kaynaklarda yansıması

- Fövkalade Tehkikat Komisyonu belgeleri

- 1918-1920 yıllarında Türk-Müslüman nüfusa karşı gerçekleştirilen soykırım tanık ifadelerinde

7. Doğu Anadolu'da Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

8. Güney Azerbaycan'da Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

Urmiye'de Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

Salmas'ta Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım

Hoyda Türk-Müslüman nüfusa karşı gerçekleştirilen katliamlar

9. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti: tarihi, araştırılma durumu ve öğretimi meseleleri

- Azerbaycan devletçiliği tarihi

- Azerbaycançılık ideyolojisinin oluşumu

- XIX. Yüzyılın sonu XX. Yüzyılın başlarında ulusal uyanışın sonucu olarak Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

- Vatan tarihçilerinin tedkikatlarında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi

- Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin tarihi mirası

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve vatanseverlik

- Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

- Paris Barış Konferansı ve fiili olarak Azerbaycan'ın tanınması

- Parlamento Fıkraları ve faaliyetleri

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yabancı tarihçilerin araştırmalarında

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti temsilcilerinin mülteci yaşamı

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sosyo-politik faaliyeti

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi öğretim konuları

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminin ders kitaplarında tanıtılması

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi belgesellerde

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi arşivlerde yansıması

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Devlet simgeleri

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tarihi basında

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve kültür

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Faaliyetleri: Belgeler, Gerçekler

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Silahlı Kuvvetler

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve eğitim

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nde dil ve din sorunları

- Transkafkasya Ruhani İdaresi: Gence ve Bakü Dönemi

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemindeki devlet yapı meseleleri

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde ulusal ve kültürel mirasla ilişkisi

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemindeki millî ve manevi değerler

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nde kadın hakları meselesi

- Çağdaş Tarih Yazımında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti ile ilişkileri

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Türk Tarihçiliği

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Türkiye tarihçilerinin gözüyle

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve dünya devletleri ulusal çıkarlar bağlamında

- İç çatışmalarda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ilk yüksek öğrenim kurumları: Bakü Devlet Üniversitesi

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde basın

-“Azerbaycan " gazetesi ve dönemin siyasi karğaşalarının yansıması

-Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde eğitim ve kültür

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Uluslararası ilişkiler bağlamında

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Kurucuları: Yaşam ve siyasi faaliyetler

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının metodiki görüşleri

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve komşuları: Sorunlar, Perspektifler

- Sentrokaspi diktaturasının faaliyeti

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü için verdiği mücadele

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin işgali ve Sovyetleşme

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi kaynaklarına yeni bir bakış

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde yurtdışında eğitim durumu

- Musavat Partisi (1911) ve faaliyetleri

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemindeki siyasi partiler

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Müslüman olmayan nüfusa yaklaşımı

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti: Büyükelçilik Faaliyetleri

- Garabağ Genel Gubernatorluğunun Faaliyeti

- Nahçıvan Genel Gubernatorluğunun Faaliyeti

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Dağlık Karabağ sorunu

- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin halefi olarak Bağımsız Azerbaycan Respublikası

- Muhammed Emin Resulzade ve Haydar Aliyev fenomeni

KONFERANSA KATILIM KOŞULLARI:

Bildirilerin (ÖZET, ABSTRACT) gönderilmesi ve değerlendirilmesi

Konferansa konu ile ilgili araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve bilimsel araştırmacılar başvurabilir. Bunun için amaç, yöntem, kullanılan kaynaklar ve bilimsel yeniliğin yansıdığı 250-300 kelimelik özetlerin 31 Ocak 2018 tarihine kadar cumhuriyetegedenyol100@gmail.com ve mtm_kaf@ bsu.edu.az adresine gönderilmelidir.

Konferansın taleplerine cevap veren tezler Organizasyon Komitesi tarafından kabul edilecek, Bilimsel Komite tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra katılımcılara bildirilecektir. Olumlu sonuc alan yazarlar, bildirilerinin konferansın programa dahil edilmesi için 6 Mart 2018 tarihine kadar özetlerin gönderilmesi gerekecek.

Tam metni zamanında göndermeyen yazarların makaleleri, konferansın basılı materyalleri koleksiyonuna dahil edilmeyecektir. Makalenin orijinalliği esas alınacaktır onun önce hiçbir yerde yayınlanmayacağı esas götürülecektir. Her araştırmacı konferansa katılım için bir veya iki bildiri başvurusunda bulunabilir.

Konferansın sunum dilleri: Azerbaycan, Türk, Rus ve İngilizcedir.

TAM METİN GÖNDERİMİ

Makalelerin tam metinleri 25 Mart 2018'de, Word formatında cumhuriyetegedenyol100@gmail.com ve mtm_kaf@bsu.edu.az yazılım kurallarına uygun olarak Word dosyası formatında gönderilmelidir.

BİLDİRİ KABUL KOŞULLARI:

- Konferansın Bilimsel Komitesi tarafından onaylanan makaleler olumlu sayılır.

- Konferans bildirilerinin elektronik versiyonu BDU-nun sitesinde yayınlanacaktır: http://bsu.edu.az

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:

Metin boyutları: Times New Roman, boyut 12, aralık 1;

Sayfa boyutları: her iki tarafta 2 cm Metin en fazla 10 sayfa (Azerbaycan ve İngilizce olan özetleri ve literatür listesi dahil) olmalıdır.

Bildiriler sayfalanmamalıdır. Tüm başlıklar, Times New Roman yazı tipinde büyük harfle, 12 boyutta koyu (Koyu) olmalıdır.

Makalenin adı ile içeriği tam uyumlu olmalıdır.

Makalenin başlığının hemen altında, yazarın adı sağda 10 punto ile soyadı - koyu (Kalın), fakülte, akademik ve e-posta adresinde olmalıdır.

İlk sayfada makalenin 10 punto(italik) İngilizce kısa özeti ve anahtar kelimeler verilmelidir.

Makalede referanslar makalenin genel hacminin sadece % 30 içerebilir. Tablo ve resim verildiyse, Tablo 1, Tablo 2; resim 1, resim 2 sıralanmalı ve bir isim verilmelidir.

Tablolar ve tablonun kaynağı tablonun aşağısında 10 ölçü ile verilmelidir Makalede verilen resimler ve haritalar, ayrı bir dosya (GIF, JPEG) gibi elektronik sürümde sunulmalıdır.

Makalede kullanılan tüm literatür ve internet kaynakları, makalenin sonunda 10 punto ölçüyle alfabetik olarak sıralanmalıdır. Örneğin: [1, s.5] (İskenderov A.C. Azerbaycan hakikatleri: 1917-1920, Bakü, Bilim ve Eğitim, 2012, sayfa 228)

İnternet kaynaklarını gösterirken, makalenin yazarı veya önce başvurulan bilgiler, makalenin başlığı veya bilgiler ve daha sonra hipermarket yerleştirilmelidir.

Makaleler Bakü Devlet Universitesi Tarih Fakültesi Menbeşünaslık, tarihşünaslık ve Metodika Bölümü'nde cumhuriyetegedenyol100@gmail.com ve mtm_kaf@bsu.edu.az elektronik adreslerine gönderilmelidir.

Adres: Z. Khalilov cadde, 23 Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih fakültesi, Bakü, Azerbaycan

Bakü Devlet Universitesi Tarih Fakültesi Menbeşünaslık, tarihşünaslık ve Metodika bölümü. III korpus, oda 907; +9945381209

İletişim telefonu:  +994 538 12 09 (bölüm)

+994 50 545 55 00 (mob.)

+994 050 630 98 64 (mob.)

+994 055 761 37 90 (mob.)

E-posta: cumhuriyetegedenyol100@gmail.com; mtm_kaf@bsu.edu.az

Bookmark and Share