ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Cəfərova Şəbnəm Şaiq qızı

Tel: 012 539 08 56

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ

 • 2004-cü ildə Bakı şəhərində 272 saylı orta məktəbi birtirmişdir.
 • 2004-2008-ci illərdə ali təhsilin bakalavr pilləsində təhsil alıb
 • 2009-2011-ci illərdə magistr pilləsində təhsil alıb
 • 2012-ci ildən “Türk xalqları tarixi” kafedrasının dissertantıdır
 • Dissertasiya mövzusu: Türkiyə və Azərbaycanın ortaq milli maraqları kontekstində “erməni məsələsi”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2012-ci ildə BDU-nun “Türk xalqları tarixi” kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlamlşdır, böyük laborant, saathesabı müəllim
 • “Tarix və onun problemləri” jurnalının çapa hazırlanmasında iştirak edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türkiyə və Azərbaycanın ortaq milli maraqları kontekstində “erməni məsələsi”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Şəbnəm HACIYEVA.XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlində Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə tarix fakültəsi professor-müəllim heyətinin və magistrların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010, s. 130-133.
 2. Şəbnəm HACIYEVA. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü Türkiyənin xarici siyasətində // Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü münasibətilə magistrların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının marerialları. Bakı: 2011, s. 69-72.
 3. Şəbnəm HACIYEVA. Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşığı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində  //  Tarix və onun problemləri, 2011, №2, s. 201-205.
 4. Şəbnəm HACIYEVA. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü problemi Türkiyə KİV-də  //  Tarix və onun problemləri. Bakı: 2011, №3, s. 259-263.
 5. Şəbnəm Hacıyeva. Türkiyə-Ermənistanın sərhəd problemində Azərbaycan amili  //  Tarix və onun problemləri. Bakı: 2011, №4, s. 123-128.
 6. Şəbnəm HACIYEVA. Azərbaycan və Türkiyənin ortaq problemi “erməni məsələsi”  //  Tarix və onun problemləri. Bakı: 2012, №1, s. 90-95.
 7. Şəbnəm HACIYEVA. Azərbaycan və Türkiyənin ortaq problemi “erməni məsələsi”: “Xocalı soyqırımı və uydurma “erməni soyqırımı” //  Tarix və onun problemləri. (Akademik Ziya Bümyadovun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları) Bakı: 2012, №2.s.132-139.
 8. Şəbnəm HACIYEVA. Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 2, 2012
 9. Şəbnəm HACIYEVA. Türkiyə Cumhuriyəti və Azərbaycan   Respublikasi arasında siyasi əlaqələrin qurulması. //  Tarix və onun problemləri. Bakı, 2012, №3.
 10. Şəbnəm Hacıyeva. Türkiye-Ermənistan münasibətlərində Azərbaycan amili. . //  Tarix və onun problemləri. (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları) Bakı, 2013, №2.s.362-369
 11. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. XX əsrdə Gürcüstanda erməni diasporunun formalaşması və antitürk fəaliyyəti. //  Tarix və onun problemləri, Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal, Bakı, № 3, 2013, s. 152-160.
 12. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməni diasporunun antitürk fəaliyyətində qondarma “oyqırımı” iddiaları.  Ümummilli lider Heydər Əlyevin anadan olmasının 92 və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci ildönümünə həsr olunmuş “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; Türk-müsəlman soyqırımı: Forumlar, həqiqətlər” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransı, AU, 2013
 13. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Ermənilərin Güney Qafqazda köçürülməsində Rusiyanın rolu. // V.Uludağ Uluslararası ilişkiler konferansı, Barış və Süverenliğin Yenidən İnşaası, Uludağ Universiteti 11-12 aralık 2013, s.599-607.
 14. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməni kilsəsinin yaranması və diasporun təşkilindəki fəaliyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal, Bakı, №1, 2014. s. 143-153
 15. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. İngiltərədə erməni diasporunun təşkilat­lan­ması və antitürk  fəaliyyəti.  Tarix və onun problemləri, Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal, Bakı, №1, 2015, s.205-211
 16. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Ermənistan-diaspor əlaqələrinin fəallaşması və türk dünyasına qarşı birgə mübarizəsi (XX əsrin 90-cı illəri). Tarix və onun problemləri. Bakı, № 3, 2015. s. 163-169.
 17. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməniçiliyin təşkilatlandırılmasında diaspora ictimai siyasi alət kimi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 3, 2015 (çapdadır).
 18. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməni terrorizmi diasporun fəaliyyət isti­qamət­lərindən biri kimi. Tarix və onun problemləri jurnalı, № 4, 2015. s.272-279.
 19. Şəbnəm Cəfərova, prof. Əsməd Muxtarova. XIX əsrin II yarısında Osmanlı İmperiyasında Ermənilərin İnglis-Rus rəqabətindən yararlanmaq cəhdləri: Erməni məsələsinin meydana gəlməsi. Tarix və Onun Problemləri №1, 2018, s. 41-51
 20. Şəbnən Cəfərova. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağ bölgəsində erməni separatizmi..Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.110

QRANTLAR

 • 2011/ 2012- Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda professor müəllim heyəti (əməkdaşlar) arasında qalib olmuşdur.
Bookmark and Share