ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Bircə Bayramova

Bayramova Bircə Əfqan qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1984-cü il 10 fevralda Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
  • Orta təhsilini S.C.Pişəvəri adına humanitar fənlər gimnaziyasında almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 2001-2005-ci illərdə Tarix fakültəsində təhsil alaraq, Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq) ixtisasını fərqlənmə ilə bitirmişdir
  • 2008-ci ildə həmin ixtisas üzrə magistr dərəcəsi almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi.
  • 2008-2013-cü illərdə “Ümumi tarix” ixtisası üzrə Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dissertantı olmuşdur.
  • “ABŞ-Azərbaycan münasibətləri (2001-2008-ci illər)” adlı namizədlik dissertsiyasını başa çatdıraraq 2015-ci ilin 25 aprelində müdafiə etmişdir.
  • 2016-cı ildə AAK tərəfindən tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2010-cu ildən Tarix fakültəsində “Tarix, Dil və Metodika” mərkəzinin baş laborantı vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş Əsərlər

  • “ABŞ-Azərbaycan münasibətləri (2001-2008-ci illər)” adlı monoqrafiyası və 20-yə yaxın elmi məqaləsi var.
Bookmark and Share