ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

11-12 Oktyabr 2018, İstanbul (Türkiyə) Türkiyə İqtisadi, Siyasi və Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin (TESAM) Marmara Universiteti (İstanbul, Türkiyə) ilə birlikdə keçirdiyi “Yerelden Küresele: Türkiye – Türk dünyası ilişkilerinin dünü, bugünü ve Yarını” mövzusunda III Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresində iştirak Məruzə mövzusu: “Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Stratejisi açısından Türkiye ve Azerbaycan'a karşı tutumu”

8-10 Oktyabr 2018, Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə) X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: “Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü” Məruzə mövzusu:“XX.Yüzyilın sonunda Güney Kafkasya'da etnik sınırlar ve türk düşmanlığı sorunlarının yeniden gündeme gelmesi. Sebepleri, mahiyeti”

24 Noyabr 2017, (Bakı, Azərbaycan). Azərbaycan Gənclər Fondu, “Dünya Türk Gəncləri” İctimai Birliyinin təşkilatının təşkilatçılığı ilə “Türk dünyasından Azərbaycana baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans Məruzə mövzusu:“Azərbaycan deyəndə...”

23-24 Oktyabr 2017, Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə) IX.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı: "Dünya Politikasında Kriz ve Değişim" Məruzə mövzusu:“Çifte standartlar politikası. Büyük devletlerin ve uluslararası örgütlerin Güney Kafkasya politikalarında çifte standartlar yaklaşımı”

16 iyun 2017, AR Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (Bakı, Azərbaycan) “Cənubi Qafqaz beynəlxalq arenada: region və ətrafında əməkdaşlıq və rəqabət” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak

iyul 2017,“Azərbaycanda təhsilin idarə olunması sahəsində gender bərabərsizliyinin azaldılması” mövzusunda pilot tədqiqat. Queens University (Belfast), Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Kaspi Təhsil Şirkətinin təşkilatçılığı ilə Böyük Britaniya-Azərbaycan birgə layihəsində iştirak.

5 iyun 2017, AR Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (Bakı, Azərbaycan) “Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli əlaqələr: Gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak

18-19 May 2017, Bakı Dövət Universiteti (Bakı, Azərbaycan) Bakı Dövlət Universitetinin Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı Məruzə mövzusu: “CənubiQafqazın təhlükəsizlik problemləri və Türkiyə” məsələsinin Azərbaycanda araşdırılma səviyyəsi

17-18 Aprel 2017, Azərbaycan Elmlər AkademiyasıQafqazşünaslıq İnstitutu (Bakı, Azərbaycan) Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu Məruzə mövzusu: Rusiyanın postsovet CənubiQafqazda hərbi-siyasi iştirakı haqqında

28-29 Noyabr 2016, Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə) VIII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı: "Küresel Ve Bölgesel Sistemde Devlet Ve Devlet-Dişi Aktörler" Məruzə mövzusu:“XXI əsrdə ABŞ və Rusiyanın Cənubi Qafqazda güç siyasəti: “yumşaq güç” (soft power), “sərt güç” (hard power)”

21-22 Oktyabr 2015, Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə) VII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı: “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları” Məruzə mövzusu: “Yeni dünya düzəninin formalaşması və Qafqazın yenidən böyük dövlətlərin maraqları dairəsinə daxil olması”

21-23 Aprel 2015, Xəzər Universiteti, Bakı (Azərbaycan) TEMPUS proqramı, PACT layihəsi treningdə iştirak

8-11 Aprel 2015, Akdeniz Universiteti, Antalya (Türkiyə) ““Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında türk-ermeni ilişkileri” uluslararası sempozyumu: Toplumsal bellek, önyarğılar ve gerçekler” mövzusunda beynəlxalq simpozium Məruzə mövzusu:“Türkiyə - Ermənistan əlaqələrinə Qərb dövlətlərinin münasibəti. Ermənilərin “özünüqoruma” sindromu”

12-15 noyabr 2014, Akdeniz Universiteti (Antalya, Türkiyə) “Savaşan devletlerin tarihçilerinin gözüyle 100.yılında Birinci Dünya Savaşı” mövzusunda beynəlxalq simpozium Məruzə mövzusu: “I Dünya müharibəsi və Rusiya müsəlmanları”

04 – 08 avqust 2014, İstanbul Aydın Universiteti (İstanbul, Türkiyə) EURAS (Avrasiya Universitetlər Birliyi) üzv Universitetlərin “İnkişaf edən dünyada gənclər və ətraf mühit” mövzusunda I Beynəlxalq Gənclər Festivalı Məruzə mövzusu: “Müasir Azərbaycan gənclərinin dünyaya baxış açısı”

11-12 dekabr 2013, Uludağ Universiteti (Bursa,Türkiyə) “Barış ve Güvenliyin yeniden inşası” mövzusunda beynəlxalq simpozium Məruzə mövzusu: “Türkiyə İran münasibətlərində Azərbaycan amili”

11-13 iyun 2013, Bişkek, Qırğızıstan Kırğızıstan-Türkiyə Manas Universiteti “Türk Uyarlığı ve Araştırma Merkezi” “Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqil türk dövlətləri ilə münasibətləri” mövzusunda seminar

2-4 oktyabr 2012, Uşak Universiteti (Uşak, Türkiyə) “Böyük Taaruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu” mövzusunda beynəxalq simpozium Məruzə mövzusu: “Azərbaycan - Türkiyə münasibətlərinin milli mücadilə səhifələri”

14-16 iyun 2012, Trabzon Universiteti, (Trabzon, Turkiyə) II.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Məruzə mövzusu: “Tarih derslerinin milli kimliyimizin oluşmasında rolü”

Dekabr 2009, Daşkənd (Özbəkistan) Azərbaycan Respublikasının Özbəkistandakı səfirliyi tərəfindən Azərbaycan diplomatiyasının 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans Məruzə mövzusu: “Müstəqillik illərində Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri”

16-18 iyun 2009, Atatürk Universiteti (Ərzurum, Türkiyə) I.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Məruzə mövzusu: “Günümüzdə “Türk tarixi”nin tədrisi problemləri”

10-12 Oktyabr 2009, Bakı, Azərbaycan Beynəlxalq “İbn Ərəbi simpoziumu” Aida İmanquliyeva – 70. “Şərq və qərb: Ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr”

Sentyabr 2009, Bakı Dövlət Universiteti (Bakı, Azərbaycan) Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi A.İmanquliyevanın 70 illik ybileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı Məruzə mövzusu:“Türkiyənin Cənubi Qafqaz respublikalarının müstəqilliyini tanıması və siyasi münasibətlərin qurulması (XX əsrin 90-cı illəri)”

02-05 may 2007, Qafqaz Universiteti (Bakı, Azərbaycan) “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” mövzusunda beynəlxalq konqres Məruzə mövzusu:“Müstəqillik illərində Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri”

24-27 may 2004, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Bakı, Azərbaycan) “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası. Azərbaycan və Türkiyə” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik simpozium Məruzə mövzusu:“Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi və Türkiyə”

Bookmark and Share