ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Bayramov Xalid

Bayramov Xalid Məmməd oğlu

"Azerbaycan Maddi Mədəniyyəti tarixi" ETL-nın işçisi

Qısa Bioqrafik məlumat

 • Xalid Məmməd oglu Bayramov 1941 – ci ilin avqust ayının 15 – də keçmiş Ermənistan SSR – i Krasnaselo rayonunun Gölkənd kəndində kolxozçu ailəsində doğulmuşdur.
 • 1947 – ci ildə Ermənistan SSR – i İcevan rayonunun Uzuntala Poçtu qəsəbəsinə köçmüş, elə həmin il yerli ibtidai məktəbin birinci sinfinə qəbul olmuşdur
 • 1958 – ci ildə Uzuntala kəndi orta məktəbini bitirmişdir.
 • 1960 – cı ildə V. İ. Lenin adına Bakı Dövlət İnstitutunun Pedaqoqika və Psixologiya fakultəsinin birinci kursuna qəbul olmuşdur.
 • 1964 – cü ildə bitirmişdir. Elə həmin ildə Qazax rayon fəhlə gənclər məktəbinə işə qəbul olunmuşdur.

Təhsili, Elmi dərəcə və Elmi adları

 • 1960 – cı ildə V. İ. Lenin adına Bakı Dövlət İnstitutunun Pedaqoqika və Psixologiya fakultəsinin birinci kursuna qəbul olmuşdur.
 • 1964 – cü ildə bitirmişdir. Elə həmin ildə Qazax rayon fəhlə gənclər məktəbinə işə qəbul olunmuşdur.

Əmək Fəaliyyəti

 • 1967 – ci ildən 1988 – ci ilə qədər Krasnaselo rayonunun mərkəzində yerləşən orta məktəbdə erməni dili və ədəbiyyat fənlərini tədris etmişdir,
 • Eyni zamanda məhkəmə - istintaq orqanlarında tərcüməçi işləmişdir.
 • 1988 – ci ildə hadisələri ilə əlaqədar qaçqın kimi Sumqayıt şəhərinə köçmüşük və burada mənzil istismar sahəsində çalışmışdır .
 • 1992 – ci ildən 2003 – cü ilədək AzTv – də redaktor və tərcüməçi işləmişdir.
 • 2003 – cü ildən 2006 – cı ilədək Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzində tərcuməçi işləmişdir.
 • 2006 – cı ildən indiyədək Bakı Dövlət Universitetində erməni dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyir.
Bookmark and Share