ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Bayramov Asif

Bayramov Asif Cabir oğlu

Arxeoloqiya və Etnoqrafiya kafedrasının baş müəllimi. Dekan müavini.
Telefon: +(994)12 537-04-86
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1964-cü il mart ayının 16-da Lənkaranda anadan olmuşdur.
 • 1972-ci ildə Lənkaran rayon Vilvan kənd orta məktəbinə daxil olmuş, 1982-ci ildə oranı bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
 • 1983-1985-ci llərdə ordu sıralarında xidmət itmişdir.
 • 1987-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsili davam etdirib.
 • 1992-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin aspirantura şöbəsinə daxil olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-cı ıldə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib Bakı Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlayıb.
 • Hal-hazırda Tarix fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışır.
 • “Azərbaycan etnoqrafiyası XVI-XVIII əsrlərdə səyyah gündəliklərində” adlı namizədlik dissertasi üzərində çalışır
 • 3 məqaləsi var.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan etnoqrafiyası,antropologiyası(XVI-XVIII əsr).
 • Azərbayjan etnoqrafiyası məsələlərinin Avropa mənbələri əsasında öyrənilməsi.
 • Azərbaycan əhalisinin etnoqrafiyası, etiketi barədə Avropa diplomatlarının hesabatlarına daxil edilmiş bağlı olan yazılı materiallar sistemləşdirmiş, məişət və təsərrüfata, davranış qaydalarına dair aid məlumatlar analiz edilmişdir. Baş müəllim A.Bayramov eyni zamanda antropologiya elmi sahəsində də tədqiqatlarını davam edirməkdədir, onun antropogenez və antropologiya tarixi ilə bağlı proqramları çap olunmuşdur.
 • Azərbaycanda hüquqi-antropoloji məsələlərin tədqiqi Mərhələ I: Azərbaycanda adət hüququnun araşdırılması

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Etnoqrafiyanın əsasları və Azərbaycan etnoqrafiyası.Metodik vəsait.2008
 • İbtidai İcma tarixi. Metodik vəsait.2008
 • Antropologiya. Metodik vəsait.2008
 • Antropogenez. Magistratura üçün proqram
 • Sosial-mədəni atropologiya tarixi. bakalavr üçün proqram
 • Sosial-mədəni antropologiya tarixi.(rus. dilində) Bakı 2015
 • Antropologiya (rus dilində) Bakı 2015
 • Kürmükdən Yeddikilsəyə qədər səfər turu - Azərbaycan alimlərinin gözü ilə // 525-ci qəzet /11.05.16
 • Ümumi tarix. 10 siniflər üçün test toplusu (tərcümə).2017, 28 çv
 • Azərbaycan tarixi 9 sinif r/b, (test tapşırıqları). 2018 (tərcümə) 38 çv
 • .Azərbaycan tarixi 10 sinif r/b, (test tapşırıqları). 2018 (tərcümə) 21,5 çv
 • Ümumi tarix 8 sinif a/b, (test tapşırıqları). 2018 (tərcümə) 25 çv
 • Ümumi tarix 10 sinif a/b, (test tapşırıqları). 2018 (elmi redaktor) 27,5 çv
 • Test tapşırıqları. Abituriyent jurnalı 2018, N 1, s. 82-91
 • Proqramın tərtibi. Abituriyent jurnalı 2018, N 1, s. 76-81
Bookmark and Share