ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Bağırov Elşad

Bağırov Elşad Altay oğlu

BDU Tarix fakultəsi «Azərbaycanşünaslıq ETM» Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsinin böyük laborant, üeb-master

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 22 yanvar 1979-ci ildə Bakı Nəsimi rayonda doğulmuşmuş

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-ci ildə BDU Tarix fikultəsini daxil olmuşdur, qiyabı. 2003-ci ildə bakalavr bitirdi həmin ildə magistraturaya daxil olmuşdur.
 • 2005 ildə magistr diplomı fərqləmeynən bitirib.
 • 2006 ildə Avropa və Amerika Yeni və Müasir ta\rixi kafedrasının dissertantı olub
 • 2015 ildə ABŞ-Rusiya münasibətlər 1991-2015 illər mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bu il ərzində 203№ Orta saylı məktəbdə işlənmişdir məllim vəzifəsində 2003-2004 ilərdə.
 • 2004-2006 Texniki yaradacılq məktəbdə çalışırdı tarix məllim kimi.
 • 2007-ci ildə dissertanturaya daxil olub.
 • 15 məqalə müəllifidir
 • Hal hazırda Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsinin böyük laborant və tarix fakültəsinin üeb-master kimi çalışır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Böyük Britaniyanın Müxafizəkar partiyası»
 • « G. W. Bush siyasi portreti»
 • «ABŞ və Russiya əlaqələr son dövrüdə»
 • Bill Klinton administrasiyası dövründə Amerika-Rusiya münasibətləri /Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə gənc tədqiqatçıların elmi – praktik konfransının materialları. Bakı, 2008, s.92-98.
 • Amerika və Rusiya əməkdaşlığının formalaşması // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi metodik jurnal. Bakı, 2009, №1-2, s.210 -216.
 • Amerika – Rusiya münasibətləri XXI əsrin əvvəli // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi metodik jurnal. Bakı, 2009, № 4, s.271-279.
 • Amerika Rusiya münasibətlərində tərksilah problemləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2010, №2, s.154-159.
 • Amerika ilə Rusiyanın terrorizmə qarşı birgə mübarizədə əməkdaşlığı // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi metodik jurnal. Bakı, 2010, №1, s. 191-202.
 • Rusiya Federasiyası və ABŞ-ın humanitar sahəsində əsas istiqamətləri əməkdaşlığı //XABARŞI VESTNİK seriya “ tarix və sosial-siyasi elmlər” № 3// Almata, 2011, s.159-162.
 • Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanmasında. ATƏT-in rolu / Elmi diskussiya: sosiologiya problemləri, siyasətşünaslıq, fəlsəfə, tarix. I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Moskva, 2012, s. 61-66.
 • Новый непредсказуемый президент США в американской политике сдерживания по отношению к России. Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol. 7 dekabr 2016-cı il tarixində elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2016
Bookmark and Share