ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Aysel Qaribova

Aysel Əkrəm qızı Qaribova
Azərbaycan tarixi (təbiət fakultələri üzrə) kafedrasının müəllimi Tel:(+99412 )439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1986-cı il iyulun 27-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
  • 1993-2004-cü illərdə Bakı şəhərində 271 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.
  • 2008-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində magistratura pilləsində təhsilini davam etdirmişdir.
  • 2012-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının 5503.02 – “Vətən tarixi” ixtisası üzrə əyani doktorantı olmuşdur.
  • 2016-cı ildə “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (XVI əsrin sonu – XVII əsr)” dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir 15-dən çox elmi məqaləsi (3-ü xaricdə) və 4 tezisi çap olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2018 -ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (XVI əsrin sonu – XVII əsr)” XVI-XVII əsr Azərbaycanın siyasi-iqtisadi tarixi ilə dərindən araşdırma aparır.
Bookmark and Share