ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Asəf Adil oğlu Hacıyev

Asəf Adil oğlu Hacıyev

Tarix fakültəsi, “Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya ETL-nin kiçik elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Telefon:+(994)12 418 72 62
E-mail: asafhajiyev@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1967-ci il sentyabrın 21-də İmişli rayonunun Sarıxanlı kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974-1984-cü illərdə İmişli rayonunun Sarıxanlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuşdur.
 • 1995-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1996-cı ildə Tarix fakültəsinin “Dünya azərbaycanlıları” bölməsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə götürülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1984-cü ildə İmişli rayonunun “Bakı” kolxozunda fəhlə işləmişdir.
 • 1985-1987-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1988-1990-cı illərdə İmişli rayonunun “Bakı” kolxozunda fəhlə işləmişdir.
 • 1990-1995-ci illərdə BDU-nun Tarix fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil almışdır.
 • 1995-1996-cı illərdə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 225 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1996-cı ildə Tarix fakültəsinin “Dünya azərbaycanlıları” ETL-nə kiçik elmi işçi vəzifəsinə götürülmüşdür.
 • 1998-ci ildən həmin laboratoriyanın dissertantıdır.
 • 2001-ci ildə “Azərbaycanşünaslıq” ETM-nin “Dünya azərbaycanlıları” bölməsinə kiçik elmi işçi keçirilmişdir.
 • 1998-ci ildən “Azadinform” İnformasiya Agentliyinin direktorudur.
 • 2000-2007-ci illərdə “İntellekt” Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru vəzifəsində işləmişdir.
 • 2007-ci ilin sentyabr ayından “Xəzər” TV-nin təsisçisi və prezidentidir.
 • 2008-ci ilin may ayından “Xəzər” radiosunun təsisçisi və prezidentidir.
 • 2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Dərbənd əhalisi XIX-XX əsrin əvvəllərində (tarixi-demoqrafik tədqiqat).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Dərbəndin adı və yaranması haqqında. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları, Bakı, 1998.
 • Rusiya işğalından sonra Dərbəndin əhalisi. BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı № 1, 2001.
 • Dərbənd əhalisinin yerləşməsi ( XIX – XX əsrin əvvəllərində). ADPU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı № 1, 2008.
 • Dərbənd əhalisinin say dinamikası ( XVIII əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri). ADPU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı № 3, 2008.
 • Dərbənd əhalisinin etnik tərkibi (XIX-XX əsrin əvvəllərində). Tarix və onun problemləri (BDU), № 1-2, 2008
 • Dərbənd şəhərinin yaranması və adı haqqında. Tarix və onun problemləri (BDU), № 3, 2008
 • Dərbənd əhalisinin demoqrafik və miqrasiya prosesləri (XIX-XX əsrin əvvəllərində). BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2008, № 4.
Bookmark and Share