ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Asəf Adil oğlu Hacıyev

Asəf Adil oğlu Hacıyev

Tarix fakültəsi, “Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya ETL-nin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Telefon:+(994)050 245-85-30
E-mail: asafhajiyev@rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1967-ci il sentyabrın 21-də İmişli rayonunun Sarıxanlı kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974-1984-cü illərdə İmişli rayonunun Sarıxanlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuşdur.
 • 1995-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1996-cı ildə Tarix fakültəsinin “Dünya azərbaycanlıları” bölməsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə götürülmüşdür.
 • 2017-ci ildə Tarix fakültəsi, Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələləri üzrə) kafedrasının nəzdində "Dünya Azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi vəzifəsinə gütürülmuşdür

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1984-cü ildə İmişli rayonunun “Bakı” kolxozunda fəhlə işləmişdir.
 • 1985-1987-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1988-1990-cı illərdə İmişli rayonunun “Bakı” kolxozunda fəhlə işləmişdir.
 • 1990-1995-ci illərdə BDU-nun Tarix fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil almışdır.
 • 1995-1996-cı illərdə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 225 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1996-cı ildə Tarix fakültəsinin “Dünya azərbaycanlıları” ETL-nə kiçik elmi işçi vəzifəsinə götürülmüşdür.
 • 1998-ci ildən həmin laboratoriyanın dissertantı olub
 • 2001-ci ildə “Azərbaycanşünaslıq” ETM-nin “Dünya azərbaycanlıları” bölməsinə kiçik elmi işçi keçirilmişdir.
 • 1998-2007-ci illərdə “Azadinform” İnformasiya Agentliyinin direktoru vəzifəsində işləyib.
 • 2000-2007-ci illərdə “İntellekt” Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru vəzifəsində işləyib.
 • 2007-2017-ci illərdə  “Xəzər” TV-nin təsisçisi olub
 • 2008-2017-ci illərdə “Xəzər” radiosunun təsisçisi olub.
 • 2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
 • 2010-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən mətbuatın inkşafındakı xidmətlərinə görə  "Tərəqqi" medal ilə təltif edilib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində ( tarixi-demoqrafik tədqiqat) - namizədlik mövzusu.
 • Dərbəndin ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni və demoqrafik inkişafı tarixi (1920-1991-ci illər) - doktorluq mövzusu.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Dərbəndin adı və yaranması haqqında. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları, Bakı, 1998.
 • Rusiya işğalından sonra Dərbəndin əhalisi. BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı № 1, 2001.
 • Dərbənd əhalisinin yerləşməsi ( XIX – XX əsrin əvvəllərində). ADPU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı № 1, 2008.
 • Dərbənd əhalisinin say dinamikası ( XVIII əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri). ADPU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı № 3, 2008.
 • Dərbənd əhalisinin etnik tərkibi (XIX-XX əsrin əvvəllərində). Tarix və onun problemləri (BDU), № 1-2, 2008
 • Dərbənd şəhərinin yaranması və adı haqqında. Tarix və onun problemləri (BDU), № 3, 2008
 • Dərbənd əhalisinin demoqrafik və miqrasiya prosesləri (XIX-XX əsrin əvvəllərində). BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2008, № 4.
 • Dərbənd Azərbaycan şəhəri kimi: BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,2009, s 223-229
 • Darband as an ancient Azerbaijan. Kültür Evreni, Вселенная культуры, Universe of Culture, Ankara, 2010, №2,  s.21-26
 • Dərbənd şəhərinin tarixi və əhalinin dini məsubiyyəti. Kəlam, elmi-ədəbi publisistik jurnal, 2010  43, s 24-27.
 • Dərbənd əhalisi XIX-XX əsrin əvvələrində  - Avtoreferat, Bakı 2013, s 30
 • Древний азербайджанский город Дербенд. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. 2014, №17, c. 190-193.
 • Qax rayonunun inzibatı ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (XX əsr). Geostrategiya jurnalı, 2014, № 5 (23), sentyabr-oktyabr, s. 12-15.
 • XIX-XX əsrin əvvəllərində Dərbənd əhalisinin təhsil səviyyəsi. Geostrategiya jurnalı, 2015, № 2 (26) mart-aprel. s. 17-21
 • Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində ( tarixi-demoqrafik tədqiqat) Monoqrafiya, Bakı, Turxan NPB, 2017, səh. 244.
 • Qax rayonunun demoqrafik vəziyyəti ( XX-XXI əsrlər). Geostrategiya jurnalı, № 01 (43) yanvar-fevral, 2018, s. 28-32
Bookmark and Share