ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

Kafedra 1947-1948-ci illərdə yaranmışdır. Kafedranın təşkilində və inkişafında tarix elmləri doktoru, professor Məmmədəli Hüseynovun böyük rolu olmuşdur və o uzun illər kafedraya rəhbərlik etmişdir. Kafedranın inkişafında t.e.d., professor H.A.Həvilovun da xidmətləri olmuşdur. 2003-cü ildən etibarən kafedraya Azərbaycan arxeologiyasının öyrənilməsində, onun bütün şərq mədəniyyətləri sistemindəki yerinin müəyyənləşdirilməsində böyük əməyi olan t.e.d., professor Q.S.İsmayılzadə rəhbərlik edir.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

Tədris olunan fənlər

 • Arxeologiyanın əsasları və Azərbaycan arxeologiyası
 • Etnoqrafiyanın əsasları və Azərbaycan etnoqrafiyası
 • Numizmatika
 • Antropologiyanın əsasları
 • Azərbaycanın epiqrafik abidələri
 • Muzeyşünaslıq
 • Etnologiya
 • İbtidai icma tarixi

Kafedranın elmi istiqamətləri

 • Aazərbaycan arxeologiyası və tarixin arxeoloji materiallar əsasında öyrənilməsi
 • Azərbaycanlıların və dünya xalqlarının etnoqrafiyası
 • Azərbaycanın tarixi və mədəni abidələri

 

Bookmark and Share