ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ABDULLAYEV ZAKİR ZÜLFÜQAR OĞLU (1924-1992)

1924-cü ildə anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Mos­kva Dövlət Universiteti yanında Şərqşünaslıq İnstitutunun Asiya və Afrika xalqları İnstitutunun Şərq şöbəsində İranşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1951-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 1952-1955-ci illərdə həmin universitetdə aspiranturaya daxil olmuş və 1958-ci ildə namizədlik, 1967-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrin­də çalışmışdır. 1967-1970-ci illərdə BDU-nun Tarix fakültəsinin dekanı, Ümumi tarix kafedrasının müdiri, 1969-1991-ci illərdə Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 150-dən artıq sanballı elmi əsərin müəllifidir. Əsərləri İranda, Pekində, Almaniyada çap olunmuşdur.

Bookmark and Share