ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Abdullayev Adil

Abdullayev Adil Tapdıq oğlu

baş müəllim
Tel:(+99412) 4390856

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
 • "Azərbaycanın şifahi xalq yaradıcılığında ailə və ailə məişəti" mövzusunda namizədlik disstertasiyasını müdafiə edib.
 • 5 məqalənin müəllifidir, 1 tədris proqram

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin "Arxeologiya və etnoqrafiya" kafedrasında çalışır
 • Bakalavr təhsil pilləsində Etnoqrafiya və etnologiya dərslərini aparır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanın tarixi və mədəni abidələri
 • Şifahi xalq yaradıjılığında azərbayjanlıların ailə məişəti
 • Folklor ədəbiyyatı nümunələrində milli toy mərasiminin ayrı-ayrı mərhələlərinin ifadə olunması. Сari ildə baş müəllim Adil Abdullayev mövzuya aid dastanları sistemləşdirmiş və ailə-nigah münasibətlərinin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmişdir. Əldə olunan məlumatlar etnoqrafik tədqiqtlar üçün əhəmiyyət kəsb edir və mənbə rolunu oynayır. Tədqiqatçı ayrı-ayr məqalələrində onların xüsusiyyətlərini analiz etməklə etnoqrafiya elminə aid mənbələri xeyli dolğunlaşdırmışdır.
 • Azərbaycan etnoqrafiyasında mənbələrin xüsusiyyələri Mərhələ I: Dastan və nağıllar əsasında etnoqrafik xüsusiyyətlərin öyrənilməsi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan folklor ədəbiyyatında qədim dini inanclar // "Azərbaycan arxeologiyası" jurnalı, 2005, №3, s.78-83
 • Azərbaycanlıların folklor ədəbiyyatında dəfn adətləri // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2006, №1, s.133-140
 • Şifahi xalq ədəbiyyatında azərbaycanlıların dini etiqadları // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2008, №1, s.120-125
 • Azərbayjanda orta əsr musiqi alətləri (Kitabi-Dədə Qorqud dastanı əsasında) (həmmüəllif Ə.Əsədovadır)//”Prof.Q.İsmayılzadənin 80 illiyinə həsr olunan məqalələr toplusu 2014 il
 • Azərbaycanlıların mənəvi mədəniyyəti. Proqram. 2015. 12 səh
 • Müasir sosial-humanitar elmlərdə antropoloji yanaşma (həmmüəllif F.Həvilova)// Şərqşünaslığın aktual problemləri Respublika elmi konfransı tezis
 • Azərbaycanın şifahi xalq yaradıcılığı və etnoqrafik irsimiz// Tarix və onun Problemləri, N 2, B. 2017,səh.310-319
 • Oyunlar azərbaycanlıların milli etnik mədəniyyətinin mühüm elementi kimi (Kitabi Dədə Qorqud dastanı əsasında) 2018, 20-21 dekabr tarixlərində keçiriləcək “Dünya azərbaycanlıları:tarix və müasirlik” adlı II Beynəlxalq konfrans materialları (tezis)
Bookmark and Share