ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Abbasova Aytən Zabil qızı

Tarix fakültəsinin tyutoru
Tel: (+994 12) 537 04 86
E-mail: aytan_abbasova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


• Abbasova Aytən Zabil qızı 23 iyun 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
• 1993-2004-cü illərdə Bakı şəhəri, Nizami rayonu Ə.Mahmudov adına 220 saylı məktəb-litseydə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI


• 2004-ildə Bakı Dövlət Universiteti,Tarix Fakültəsinin Amerikaşünaslıq ixtisasına daxil olmuşdur.
• 2008-ci ildə həmin fakültənin Amerikaşünaslıq ixtisasının magistr pilləsinə daxil olmuşdur.
• 2010-cu ildə sözügedən ixtisasın magistr pilləsini bitirərək, magistr elmi dərəcəsi almışdır.
• 2011-ci ildən Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


• 2009-2010-cu illərdə Tarix fakültəsinin "Tarix və dil metodikası" mərkəzində baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
• 2010-cu ildən Tarix fakültəsinin tyutoru vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ


• Hal-hazırda XX əsrin 50-ci illərindən XXI əsrin əvvəllərinədək Türkiyə-İsrail münasibətləri və ABŞ-ın bu məsələdə mövqeyi mövzusunu tədqiq edir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
• “XX əsrin 70-ci illərində ABŞ-ın ərəb-İsrail münaqişəsinə münasibətdə siyasəti”. // BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların praktik konfransının materialları. Bakı 2009 (səh. 88-92)
• “Camp David strategy of the United States on the ground of the Middle East conflict” / “Yaxın Şərq münaqişəsi zəminində ABŞ-ın Kemp Devid strategiyası”.(ingilis dilində) // "Gənclik və elm: rellıq və gələcək" adlı III Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. İqtisadiyyat, İdarəetmə və hüquq üzrə Nevinnomısk Universiteti. Stavropol əyaləti, Rusiya Federasiyası (10 cildlik məcmuə-III cild-Tarix. Politologiya. Sosiologiya. Fəlsəfə)
• "XX əsrin 80-cı illərində Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin fəaliyyət koordinasiyası fonunda Livana müdaxilə. Rəsmi Vaşinqton işğalçıya nə cür kömək etdi?". // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmaasının 87-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi professor-müəllim heyətinin və magistrantlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,2010 (səh. 236-240)
• "Turkey-Israeli relations on the ground of th Middle East conflict and the USA" /  "Yaxın Şərq münaqişəsi zəminində Türkiyə-İsrail münasibətləri və ABŞ". (ingilis dilində) // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 2, Bakı 2011

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLARDA İŞTİRAKI


• 2010-2011-ci illər üçün gənc (35 yaşadək) professor-muəllim heyəti (əməkdaşlar) arasında 50+50 qrantı üzrə qalib gəlmişdir.

 

 

Bookmark and Share