ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Ağayeva Ülviyyə Əjdər qızı

Ağayeva Ülviyyə Əjdər qızı

tarix üszrə elmlər doktoru

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müəllimi
Telefon:+(994)12 439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25 iyul, 1969-cu ildə Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişdir.
 • 2008-ci ildə “Azərbaycan XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində (Fəsih Xəvafinin "Mücməli-Fəsihi" əsəri üzrə)” adlı namizədlik dissertasiyasaını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı şəhəri 99 saylı orta məktəb, müəllim; Bakı Ali Kolleci, müəllim 1991-1998
 • Bakı şəhəri 264 saylı orta məktəb, müəllim 1998-2000
 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın tarixi" (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası, baş laborant 2000-2002
 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası, baş laborant 2002-2004
 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası, müəllim 2004-2008
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi- bakalavr kursu
 • 15-dən çox məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • XIV-XV əsrlər Azərbaycan tarixi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Fəsih Xəvafinin "Mücməli-Fəsihi" əsəri Azərbaycan tarixi mənbələrindən biri kimi.Pedaqoji Universitet Xəbərləri, HES, 1994, №1
 • XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi həyatı."Azərbaycan XX əsrdən XXI əsrə", Ali Diplomatiya Kolleci, elmi praktik konfransın materialları, Bakı, 2002
 • Elxanilər tarixinin "Mücməli-Fəsihi"də əksi.Təbriz Universiteti, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Təbriz, 2005 (fars dilində)
 • XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda torpaq siyasəti."Tarix və onun problemləri", 2006, №2
 • Fəsih Xəvafinin "Mücməli-Fəsihi" əsərində Azərbaycan şəhərləriBakı Universitetinin Xəbərləri, 2008, №3
 • Azərbaycan tarixi "Mücməli Fəsihi"də Monoqrafiya - Bakı: Mütərcim, 2018, səh. 256.
Bookmark and Share