ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Ağayeva Aidə

Ağayeva Aida Məmmədağa qızı

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası nəzdində "Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət tarixi" ETL-nin böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1959-cu ildə Hacıqabul rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
  • 1966-1976-cı illərdə Əli Bayramlı şəhərində orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1977-1979-cu illərdə Bakı şəhərində  texnikumda  təhsil almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1990-cı ildən Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanşünaslıq ETM-in Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsində laborant vəzifəsində çalışıb.
  • 2015-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası nəzdində "Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət tarixi" ETL-nə böyük laborant vəzifəsinə keçirilib
Bookmark and Share