ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

HÜSEYNOVA İRADƏ MEHTİQULU QIZI (1963) Tarixçi

19 aprel 1963-cü ildə anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1985-ci ildə buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək universitetdə saxlanılmış, baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent, professor, 2002-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin müavini vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri, Erməni araşdırmaları Elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəridir. 1995-ci ildə namizədlik, 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Doktorluq dissertasiyası “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin rolu” mövzusuna həsr edilmişdir. 200-dən çox elmi əsərin, bir sıra monoqrafiyaların və dərsliklərin – “Dövlətçilik naminə” (Bakı, 2001), “Müstəqilliyimizin təminatçısı” (Bakı, 2003), “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu” (Bakı, 2004) monoqrafiyalarının müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 60-dən çox magistr dissertasiyası, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru adını almaq üçün dissertasiyalar müdafiə edilmişdir. “Əməkdar müəllim” fəxri adına və İngiltərədə Oksford Universitetində Bey­nəlxalq “Sokrat” mükafatına layiq görülmüşdür. “Azərbaycan Bayrağı” və “Qızıl qələm” mükafatları ilə təltif edilmişdir.

Bookmark and Share