ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

26 fevral 1926-ci ildə - Bakıda I Türkoloji qurultay işə başlayıb

Bakıda I Türkoloji qurultay işə başlayıb. Qurultayda 131 nəfər nümayəndə iştirak edib, 17 iclas keçirilib, türklərin, bütövlükdə Türk dünyasının dili və tarixinə, etnogenezisi və etnoqrafiyasına, ədəbiyyat və mədəniyyətinə dair 38 məruzə dinlənilib. I Türkoloji qurultayın qəbul etdiyi qərarlar sırasında ortaq əlifba, ortaq ədəbi dil, ortaq terminologiya kimi məsələlər vardı.

www.youtube.com/watch?v=OPOvqRy2-SU

1-ci Türkoloji Qurultay filmi 1926-cı ildə çəkilmişdir. Film Azdövlətkinoda istehsal edilmişdir.

Bookmark and Share